Orientální tanec, orientální tance, oriental belly dance, bøišní tanec - bøišní tance - orientální

Popis stránek:
Profesionální škola MUNA - orientální tanec vede orientální bøišní taneènice a choreografka ze Sýrie. Uèí arabský styl, odborné kurzy a výuka, semináøe, pobyty, profi taneèní vystoupení. Orient: èesky, arabsky (mateøština) a anglicky jako 1. v ÈR.Profesi
Klíčová slova:
orientální tanec, orientální tance, bøišní tanec, tanec, tance, bellydance, brisni tanec, brisni tance, kurzy, víkendové semináøe, semináøe, dovolená s tancem, praha, rodilá taneènice, s rodilou taneènicí, vlastní zázemí, ve vlastním taneèním zázemí, arabský, arabština, výuka, výuka jazykù, angliètina, anglický, praha 5, smíchov, praha 5 - smíchov, studio, taneèní studio, škola, taneèní škola, školy, orient, orientu, z orientu, folklór, lekce, pobytové kurzy, soustøedìní, taneèní soustøedìní, dovolená, relaxace, belly dance, professional school of bellydance muna, show, zdraví, zdravý, zdravé, tìlo, muna, muna al muchantafová, al muchantafová muna, taneèní vystoupení, choreografie, choreografka, vystoupení rodilé taneènice z orientu, orientální show, orientální veèer, veèery, exotika, sýrie, syrský styl tance, syrský tanec, taneènice ze sýrie, uèitelka, lektorka tance, arabský z araábie, arabská
Přejít na stránky » 

http://www.muna.cz


Zdá se Vám, že záznam není v pořádku?

Jste-li majitelem či správcem stránek http://www.muna.cz a máte dojem, že tento záznam není aktuální, můžete jej zkusit aktualizovat.